เมื่อวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562    ณ  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายเชาวลิต วิชิระประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา - 1,นายกิจจา ศรีทองกุล หัวหน้ากองเดินเครื่อง, นายวิศัลย์ วรรณวิจิตร หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และคณะ เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนบางลาง และตรวจเยี่ยมติดตามผลการตรวจสอบ Runner ของ BLG - H3โดยมีนายกุลโชติ สุขจันทร์ วิศวกรระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง และคณะร่วมให้การต้อนรับ

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์