เมื่อวันที่  4 เมษายน 2562  นายประวิทย์  หะรัตพันธ์  หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง มอบเงินสนับสนุนให้กับมัสยิดอามานซานี (บ้านสันติ 2)  หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา เพื่อใช้ในการบูรณะปรับปรุง ทาสี มัสยิดให้เกิดความสวยงาม เหมาะสมกับสถานที่อันทรงเกียรติของหมู่บ้าน จำนวน 15,000 บาท  โดยมี นายยา  ดิงดอรอแม็ง  อีหม่ามประจำมัสยิดอามานซานี (บ้านสันติ 2) เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ซึ่ง มัสยิดบ้านสันติ 2 เป็นมัสยิดขนาดใหญ่  มีชุมชนปฏิบัติศาสนกิจจำนวนมาก และเป็นมัสยิดที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ได้ดำเนินการก่อสร้างให้กับชุมชนในสมัยก่อสร้างเขื่อนบางลาง  และเป็นมัสยิดที่ทางชุมชนได้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์