เมื่อวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562  ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ลูกจ้างบริษัทที่รับงาน กฟผ. และหน่วยกองกำลังทหาร – ตำรวจในพื้นที่ นำโดยนายกุลโชติ สุขจันทร์ วิศวกรระดับ 9 ร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดของโรงพยาบาลศูนย์ยะลา และโรงพยาบาลใกล้เคียง  

        โดยทางงานสุขภาพอนามัย กฟผ.เขื่อนบางลาง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และหน่วยธนาคารโลหิตโรงพยาบาลศูนย์ยะลาออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ซึ่งมีผู้ร่วมบริจาค จำนวน 47 คน  และโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคครั้งนี้ มีปริมาตร  จำนวน 21,150 มิลลิลิตร ณ อาคารที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์