เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562ณ ห้องประชุมปาหนัน (ศาลาประชาคม) กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลานายสมชาย จันทร์เย็นหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง (กลช-ฟ.) พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ร่วมต้อนรับนายชัยวัฒน์  มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา (อขช.) พร้อมคณะผู้บริหารฯ ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยม พบปะให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  พร้อมนำเสนอกลยุทธ์ สายงาน รวฟ. และ วงล้อกลยุทธ์ ชฟม.ปี2562 ตลอดจน วิสัยทัศน์ของ อขช. เป็นแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียนด้วยนวัตกรรมเสริมสร้างการพัฒนาสังคม ชุมชนอย่างยั่งยืน จากนั้น อขช.ได้เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้เสนอปัญหา อุปสรรคในการทำงาน หรือข้อข้องใจต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ พร้อมตอบปัญหาในประเด็นต่างๆในทุกคำถาม สร้างความประทับใจให้ผู้ปฏิบัติ กฟผ.เขื่อนบางลางเป็นอย่างดี จากนั้น อขช.และคณะฯ ได้ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงกับผู้ปฏิบัติงานเขื่อนบางลาง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองตามภาษาคนครอบครัวเดียวกัน

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์