เมื่อวันที่ 17 เมษายน  2562  นายกุลโชติ  สุขจันทร์  วิศวกรระดับ 9  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  สนับสนุนน้ำดื่ม BL จำนวน 200 ขวด โดยมีนายปฐมพร  เผือกพันธ์ ปลัดอำเภอบันนังสตา (งานสำนักงานอำเภอ) เป็นผู้รับมอบ  เพื่อใช้งานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ณ บ้านภัคดี  หมู่ที่ 5  ตำบลเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์