เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562  นายกุลโชติ  สุขจันทร์ วิศวกรระดับ 9 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพิธีจัดขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา ซึ่งมีนายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ฯ ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภัคดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างพร้อมเพรียงกัน  ซึ่งโอกาสนี้ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์