เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2562  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางและโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 (หก-ปล.) ร่วมกับเยาวชนเขื่อนบางลาง จัดแข่งขันฟุตบอล 7 คน เขื่อนบางลางคัพ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์เขื่อนบางลาง  เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และได้รู้จักมักคุ้นในกลุ่มเยาวชนด้วยกันซึ่งจะนำไปสู่ชุมชนที่มีความเข้มแข็งต่อไป และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับกลุ่มเยาวชน  และชุมชน ซึ่งในปีนี้มีทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน  จำนวน 25 ทีม  ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่อยู่บริเวณรอบๆ เขื่อนบางลางและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันฟุตบอลเด็กรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เพื่อสร้างพื้นฐานด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กๆ ด้วย  โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายกุลโชติ  สุขจันทร์ วิศวกรระดับ 9  พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง นายกำซานี  มะเร๊ะ หัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3   พร้อมผู้ปฏิบัติงานฯ มอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศ  เพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้ดียิ่งขึ้นไป 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์