เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562  นายกุลโชติ  สุขจันทร์  วิศวกรระดับ 9  นายสุขศักดิ์  ดาราสุริยงค์  วิศวกรระดับ 9  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ฯ  ร่วมต้อนรับคอเต็บและคณะกรรมการมัสยิดบ้านจือริใน หมู่ที่ 3 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา  โอกาสที่ทางชุมชนเข้ามาพบปะเยี่ยมเยียนและนำทุเรียน ซึ่งเป็นผลไม้ประจำท้องถิ่นมามอบให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  เพื่อแสดงน้ำใจระหว่างชุมชนบริเวณรอบเขื่อนบางลาง กับ กฟผ. ซึ่งที่ผ่านมาทาง กฟผ. ได้ดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์เสมือนชุมชนกับ กฟผ.เป็นครอบครัวเดียวกันเสมอมา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์