เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา  อำเภอบันนังสตา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลาและเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง  จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 500,000 ตัว โดยมีปลาตะเพียนขาว ปลาบ้า ปลายี่สก  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล  อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำด้วย

­       ในการนี้  นายสมชาย  จันทร์เย็น  หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ได้กล่าวต้อนรับ นายเจษฎา  จิตรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับนายธราวุฒิ  ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไปและแขกผู้เกียรติที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่าน  สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยส่งสู่เขื่อนบางลางในครั้งนี้ ณ ท่าเรือสันเขื่อนบางลาง

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์