เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

­       โดยกิจกรรมครั้งนี้ นายสมชาย  จันทร์เย็น  หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ได้เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ซึ่งมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ ได้ร่วมขับร้อง เพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงแม่แห่งแผ่นดินและได้ลงนามถวายพระพร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วย  ณ  อาคารที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์