เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนบางลาง โดย นายกำซานี  มะเร๊ะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงานแผนกบำรุงรักษาโยธา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมพิธีเปิดงานกล้วยหินและของดีอำเภอบันนังสตา ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ  ซึ่งมี พ.อ.ทรงชัย  สมเคหา รองผู้อำนวยการรักษาความสงบภายใน จังหวัดยะลา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และภายในงานมีการประกวดกล้วยหินและผลไม้ในท้องถิ่น อาทิ ทุเรียน ลองกอง สะตอดาน มะนาว  การประกวดแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหิน และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมกันนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองโรงโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ได้มีการออกร้านนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของ กฟผ.  และการดำเนินงานของกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ซึ่งภายในบูธของ กฟผ. มีการแจกปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ EM และของที่ระลึก กฟผ. ให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมและร่วมตอบคำถาม  พร้อมกันนี้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ได้สนับสนุนน้ำดื่ม BL จำนวน 200 ขวด   โดยมีนายพิชิต  พนังคศิริ ปลัดอำเภอบันนังสตา รับผิดชอบตำบลเขื่อนบางลาง เป็นผู้รับมอบ  เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์