วันที่ 11 กันยายน 2562  นายเชาวลิต วิชิระประเสริฐ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 1 พร้อมคณะผู้บริหารฯนายสมชาย  จันทร์เย็น หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงานฯ ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2562  ซึ่งทางโรงเรียนเขื่อนบางลาง ได้จัดขึ้น  โดยมีชุมชนบริเวณรอบเขื่อนบางลาง จำนวน 7 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งทาง โรงเรียนเขื่อนบางลาง ได้ให้ความสำคัญกับประเพณี วัฒนธรรม ของชุมชนในพื้นที่ และเพื่อให้ชาวมุสลิมได้ตระหนักถึงประเพณีทางศาสนาอิสลาม และทำให้เกิดความสัมพันธ์ฉันท์พี่ฉันท์น้อง ตลอดจนทำให้เกิดความสามัคคี ความไว้วางใจต่อกันระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียนกับชุมชนด้วย

            ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ทาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 1 พร้อมคณะผู้บริหารฯ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ได้ร่วมกวนขนมอาซูรอและร่วมรับประทานขนมอาซูรอด้วย โดยมีนายพิเชษฐ์  จิตรประสิทธิ์พร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนบางลางพร้อมคณะครู ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ณ โรงเรียนเขื่อนเขื่อนบางลาง

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์