บ้านพักรับรองเขื่อนบางลาง

 

บ้านกฤษณา

กฤษณา 1-5
(5 หลัง)
 4 ห้องนอน 7 เตียง/หลัง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น พักได้ 8 คน/หลัง  3,000 บาท/หลัง
กฤษณา 6-8
(2 หลัง)
 3 ห้องนอน 4 เตียง/หลัง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น พักได้ 5 คน/หลัง  1,500 บาท/หลัง
กฤษณา 7  4 ห้องนอน 6 เตียง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น พักได้ 7คน  1,600 บาท
กฤษณา 11-17
(7 หลัง)
 3 ห้องนอน 5 เตียง/หลัง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น พักได้ 6 คน/หลัง  1,800 บาท/หลัง

บ้านพิกุล

 

พิกุล 1  5 ห้องนอน 16 เตียง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น พักได้ 16คน  2,500 บาท
พิกุล 2-4
(3 หลัง)
 2 ห้องนอน 4 เตียง/หลัง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น พักได้ 4 คน/หลัง  1,000 บาท/หลัง

บ้านศรีตรัง

ศรีตรัง 6-15
(10 หลัง)
  1 เตียง/ห้อง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น พักได้ 1 คน/ห้อง  300 บาท/หลัง

บ้านสารภี

 

สารภี 1-11
(11 หลัง )
  2 เตียง/ห้อง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี พักได้ 2 คน/ห้อง  500 บาท/หลัง
สารภี 12   2 เตียง/ห้อง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น พักได้ 2 คน/ห้อง  1,000 บาท

 

บ้านศรียะลา

 

ศรียะลา 7-8
(2 หลัง )
 1 เตียง 1ห้อง/ยูนิต
2 เตียง 1 ห้อง/ยูนิต
พัดลม พักได้ 4 คน/ห้อง  500 บาท/ห้อง
ศรียะลา 10   1 เตียง 1ห้อง/ยูนิต
2 เตียง 1 ห้อง/ยูนิต
แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น พักได้ 4คน/ห้อง  800 บาท

บ้านประดู่

 

ประดู่ 1-3
(3 หลัง)
  1 เตียง/ห้อง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น พักได้ 2 คน/หลัง  500 บาท/หลัง