บ้านกฤษณา

รายละเอียดบ้านพัก

 กฤษณา 1-5  4 ห้องนอน 7 เตียง/หลัง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น  พักได้ 7 คน/หลัง  3,000 บาท/หลัง
 กฤษณา 6-8  3 ห้องนอน 4 เตียง/หลัง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น  พักได้ 4 คน/หลัง  1,500 บาท/หลัง
 กฤษณา 7  4 ห้องนอน 6 เตียง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น  พักได้ 6คน  1,600 บาท
 กฤษณา 11-17  3 ห้องนอน 5 เตียง/หลัง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น  พักได้ 5 คน/หลัง  1,800 บาท/หลัง

บ้านพิกุล

 

รายละเอียดบ้านพัก

 พิกุล 1  5 ห้องนอน 16 เตียง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น  พักได้ 16คน  2,500 บาท

บ้านศรีตรัง


รายละเอียดบ้านพัก


 ศรีตรัง 6-10/1
 
  1 เตียง/ห้อง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น  พักได้ 1 คน/ห้อง  300 บาท/หลัง

บ้านสารภี

 


รายละเอียดบ้านพัก

 สารภี 12   2 เตียง/ห้อง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น  พักได้ 2 คน/ห้อง  1,000 บาท

 

บ้านศรียะลา

 

รายละเอียดบ้านพัก

 ศรียะลา 7-8  2 ห้อง 3 เตียง/ยูนิต พัดลม  พักได้ 4 คน/ห้อง  500 บาท/ยูนิต
 ศรียะลา 10  2 ห้อง 3 เตียง/ยูนิต แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น  พักได้ 4คน/ห้อง  800 บาท/ยูนิต

บ้านประดู่

 

   งดใช้บริการชั่วคราว

 

บ้านจำปา

รายละเอียดบ้านพัก

 จำปา 2-5  4 ห้องนอน 7 เตียง/หลัง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น  พักได้ 7 คน/หลัง  3,000 บาท/หลัง
 จำปา 6-7  3 ห้องนอน 6 เตียง/หลัง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น  พักได้ 6 คน/หลัง  1,500 บาท/หลัง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์